intermediació

Si vols anar ràpid vés sol, si vols arribar lluny vés acompanyat

(proverbi africà)