finançament

Qui vol fer alguna cosa troba un mitjà, qui no vol fer res troba una excusa

(proverbi àrab)