estratègia

No hi ha vent favorable per a la nau que no sap on va

(Sèneca)